Pályázat - GHK Kft honlap

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 Kedvezményezett neve: GHK Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 
 
A projekt címe: Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezésér szolgáló hálózati villamosenergia-termelése céljából.
 
a szerződött támogatás összege: 1 254 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázötvennégyezer Forint

 
A támogatás mértéke: 100,00 %

 
A projekt rövid ismertetése: A beruházással az épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszer telepítése a cél. A projekt során a megvalósítási helyszínen, azaz 7753 Szajk, Bólyi út 3. szám alatti székhelyünkön található épület tetőszerkezetén került elhelyezésre 22 db Luxor Solar 285 Wp polikristályos napelem.. A napelemes rendszer névleges teljesítménye 6,27 kWp.
 
 
A beruházással csökkentjük rezsiköltségünket, ezzel hozzájárulva gazdasági versenyképességünk erősödéséhez, mindezt a környezetterhelés csökkentése mellett.
 
 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
 
 

Szajk, 2020.07.23.
 

Hendinger Péter
ügyvezető

2019.01.15-től a LEADER pályázatnak köszönhetően különbőző gépekkel eszközökkel tudtuk bővíteni a felszereltésgünket.
A pályázat azonosító száma: VP6-19.2.1.-102-1-17 1915052881
A vissza nem térítendő támogatás összege: 5.955.929,-HUF

A támogatás mértéke: 60%
A projekt tervezett befejezése: 2019.12.31.

A projekt tartalma:

 
 
 
Alulírott Hendinger Péter, mint a GHK Kft. (7753 Szajk, Bólyi út 3., adószám:1106031-2-02 ) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy aVP6-19.2.1.-102-1-17 1915052881 azonosítószámú pályázat az alábbi szakmai beszámolóban leírtak szerint megvalósult.
 
 
Szakmai beszámoló
 
 
A GHK Kft. a VP6-19.2.1.-102-1-17 1915052881 azonosítószámú pályázaton 5.955.929,-HUF-ot nyert. A vállalkozás kapacitásait növelni tudtuk.
 

átcsoportosítani nem lehetett, erre nem vettük igénybe a megítélt támogatási összeget. Tehát a megítélt 5.955.929,-HUF helyett 5.853.771,- Ft támogatással éltünk.
 
 
A program keretében nagy- és kisértékű eszközök beszerzésére is sor került.
 
A projekt keretén belül a következő gépek kerültek beszerzésre:
kapacitásainkat is bővíthettük:
-Nagyteljesítményű számítógépes munkaállomás összetett tervdokumantációk készítéséhez
-Akkumulátoros gépszett a helyszíni munkák gördülékeny és professzionális kivitelezéséhez
-Szalagcsiszoló gép rozsdamentes alkatrészek szénacéltól elszeparált megmunkálásához
-profilhengerítőgép különböző profilok íveléséhez
-nagyfordulatú oszlopos fúrógép maró-funkcióval és kereszt szánrendszerrel
-2t teherbírású 3,3m emelési magasságú targonca


 

Összességében a projekt sikeresen zárult, tapasztalatokban gazdagodott, mind a vállalkozás.
 
 
 
Szajk, 2019.08.12.
 

Hendinger Péter
ügyvezető

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
2017.03.01-től a Széchényi 2020 - GINOP 5.2.4 pályázatnak köszönhetően két gyakornokkal tudtuk bővíteni a foglalkoztatottak létszámát.
A pályázat azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-01133
A vissza nem térítendő támogatás összege: 6.011.582,-HUF

A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezése: 2018.04.15.

A projekt tartalma:

 
 
 
Alulírott Hendinger Péter, mint a GHK Kft. (7753 Szajk, Bólyi út 3., adószám:1106031-2-02 ) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a GINOP-5.2.4-16-2016-01133 azonosítószámú pályázat az alábbi szakmai beszámolóban leírtak szerint megvalósult.
 
 
Szakmai beszámoló
 
 
A GHK Kft. a GINOP-5.2.4-16-2016-01133 azonosítószámú pályázaton 6.011.582,- Ft-ot nyert. A projekt címe: Gyakornoki program keretében 2 fő gyakornok foglalkoztatása a GHK Kft-ben. A támogatás által vállalkozásomban a szakma megszerzése utána az iskolából frissen kikerülő 2 fő gyakornok kezdte meg a munkát 2017.03.01-én. A támogatás 9 hónapra szólt, a továbbfoglalkoztatási kötelezettségünket teljesítettük. A két felvett gyakornok tanulását személyemben mentor segítette. A program végére a fiatalok megfelelő szakmai tapasztalatot szereztek, önálló munkavégzésre képessé váltak, megtanulták az eszközök biztonságos haszánálatát. A vállalkozás kapacitásait növelni tudtuk.
 
A megnövekedett létszámmal lehetőségünk nyílt több nagyobb volumenű munka sikeres megszerzésére, ami e nélkül nem lehetett volna lehetséges. A két gyakornok nagyban hozzájárult ahhoz hogy ezek a munkák gördülékenyen határidőre elkészüljenek.
 
Az egyik munka egy nagysorozatú rácsos tárolóeszköz (Gitterbox) volt, ami ~5 hónapnyi munka volt a cég szinte összes dolgozójának. A gyakornokok segítségével végig tudtuk tartani a vállalt határidőket, a partnerünk nagy megelégedésére.
 
Ez a munka visszatérő megrendelés lehet, amire így jó eséllyel pályázhatunk.
 
A másik gyakornokokkal sikeresen vállalt munka egy 35 lakásos társasház összes folyosó és teraszkorlátja volt. A sok helyszíni beépítési munka miatt a műhelyben megcsappant létszám ellenére a gyakornokoknak is köszönhetően folyamatos volt a termelés és tudtunk igazodni az építkezésen diktált tempóhoz.
 
Ez a két számunkra nagyszabású üzlet összértékben eléri egy komplett éves árbevételünket.
 
A két nagyobb megbízás mellett folyamatosan ki tudtuk szolgálni a kisebb-közepes munkákkal visszatérő partnereinket. Ez fontos garanciája annak hogy a nagy munkák kifutását követően is megfelelő megrendelésállománnyal rendelkezzünk.
 
A kapacitásunk a programnak köszönhetően mintegy 30%-kal bővült.    
 
 
A törvényi változások miatt, a járulékcsökkentéssel nem tudtuk a teljes támogatást felhasználni, bár a minimálbér növekedése által magasabb összegű bérkifizetésünk volt, a munkáltató által kifizetett járulék viszont kevesebb lett, és mivel átcsoportosítani nem lehetett, erre nem vettük igénybe a megítélt támogatási összeget. Tehát a megítélt 6.011.582,- Ft helyett 5.853.771,- Ft támogatással éltünk.
 
 
A program keretében nagy- és kisértékű eszközök beszerzésére is sor került.
 
Megvásároltunk egy S25 Professional Extreme 8,7 plazma hegesztőasztalt, melynek segítségével a gyakornokok megtanulhatták ennek kezelését, valamint kapacitásainkat is bővíthettük
 
1 db Weldi MID250 hegesztőgép is megvásárlásra került, biztosítva ezzel a gyakornokok számára az eszközöket.
 
További kisértékű eszközöket vásároltunk, hogy a gyakornokoknak biztosítva legyen minden feltétel, a megfelelő szerszámokhoz, eszközökhöz való hozzáférés, valamint munkavédelmi eszközöket is beszereztünk a biztonságos munkavégzés érdekében.
 
Összességében a projekt sikeresen zárult, tapasztalatokban gazdagodott, mind a vállalkozás mentora, mind pedig a pályakezdő fiatalok.
 
 
 
Szajk, 2018.07.05.
 

Hendinger Péter
ügyvezető

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz